Het doel

De volledige naam van de vereniging is:  Agrarische natuur & landschapsvereniging “De Lopikerwaard e.o.”, afgekort ANV Lopikerwaard. Tegenwoordig hanteren wij de handelsnaam Collectief Lopikerwaard.

De vereniging is opgericht op 25 maart 1999 en heeft momenteel circa 270 leden.

 

 

Het doel

De vereniging heeft ten doel om een duurzame landbouw te ontwikkelen en te versterken. De landbouw dient in evenwicht te zijn met een verantwoord beheer en ontwikkeling van natuur en landschap in de Lopikerwaard. Het behoud van de streekeigen natuur- en landschapswaarden is een ander belangrijk doel, waarbij zoveel mogelijk de particuliere grondeigenaren en gebruikers, op basis van vrijwillige medewerking, worden ingeschakeld.

 

De vereniging wil haar doel bereiken door het beheren van agrarische natuur en landschappen; het (doen) aanvragen van subsidiegelden ten behoeve van onder andere het agrarisch natuur- en landschapsbeheer en het (doen) beheren en aanwenden van die subsidiegelden; het (doen) opstellen van (beheer)plannen aangaande het agrarisch natuur- en landschapsbeheer.