De levendige boerensloot

 

Weidevogels zoals grutto, tureluur en slobeend voelen zich thuis in de buurt van water, net als andere bijzondere dieren en planten. De Lopikerwaard kenmerkt zich door een watersysteem met een uniek slotenpatroon. Op het boerenland zijn daardoor planten en dieren te vinden die zich graag ophouden in de buurt van of in het water. Schoon water is essentieel voor behoud van planten en dieren maar ook voor bedrijfsactiviteiten en een schone leefomgeving. Water doorstroomt de hele Lopikerwaard.

 

Activiteiten in het water hebben gevolgen voor een groot deel van het watersysteem in de omgeving. Wie met water werkt heeft daarom te maken met de buren en het waterschap die met name de waterkwaliteit en kwantiteit bewaakt. Goede waterkwaliteit is voor iedereen belangrijk. De meeste sloten worden grotendeels onderhouden door agrariërs. Sloten doorstromen verschillende bedrijfssystemen maar ook dorpskernen en steden. Samen houden we het water schoon.

 

De Agrarische natuurvereniging Lopikerwaard zet zich samen met het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en agrariërs in om de waterkwaliteit te verbeteren. Zo werken zij gezamenlijk aan de Europese Kaderrichtlijn water (KRW). Water verbindt daarmee verschillende partijen die zich gezamenlijk inzetten voor duurzaam waterbeheer. Om te voldoen aan de vragen van de toekomst worden verschillende doelen beoogd, zoals: Waterbergen, verbeteren van waterkwaliteit, vernatting en vasthouden van water. Dit kan al door (kleine) veranderingen in het beheer van watergangen of (her)inrichting.

 

Natuurlijke, mooie en levendige sloten dragen bij aan de kwaliteit van onze leefomgeving. Helpt u mee?!

 

Kijk voor meer informatie over de beschikbare pakketten op de website.