Kies uw pakket

Pakket 21

Beheer van bomenrijen

 

Beschrijving beheereisen 

 • Minimaal 5% tot maximaal 35% van het leefgebied is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden. 
 • Snoei- en of maaiafval is verwijderd.
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte.
 • De oppervlakte wordt niet beweid 

 

Aanvullende voorschriften

 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 • Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
 • Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopu-lier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
 • Bemesting is niet toegestaan.
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.

 

Pakketten
a) Beheer van bomenrijen.

 

Melding

Een bomenrij (anders dan knotboom) moet in de gehele beheerperiode 1 x gesnoeid worden. Dit betekent dat u als u bijvoorbeeld in 2016 gestart bent met het beheerpakket, tot en met 2021 minimaal 1 x een melding moet maken voor de gehele bomenrij. U kunt ook ieder jaar een deel melden als de werkzaamheden worden gespreid.