Drones

Drones worden steeds vaker ingezet in het natuurbeheer. Zo ook bij weidevogelbescherming. Op dit moment onderzoekt de ANV Lopikerwaard de mogelijkheden om 2 drones aan te schaffen. De ontwikkeling op het gebied van soft-ware gaan op dit ogenblik razendsnel waardoor men uiteindelijk het veld niet meer in hoeft om de nesten op te sporen en de kans op predatie en verstoring wordt verkleind. In de ultieme situatie worden de broedlocaties via de digitale wegen doorgegeven aan de boer die direct zichtbaar worden op een tablet in de trekker. Onze verwachting is dat we in het volgende weidevogelseizoen op deze manier aan het werk kunnen. 

 

Lijkt u het leuk om met een drone te leren vliegen en op die manier bij te dragen aan weidevogelbescherming?

Neem dan contact op met het collectief via info@anvlopikerwaard.nl

 

 

Artikel in AD 25-mei 2018

 

Drones en andere snufjes beschermen natuur in boerenland.

Nesten van weidevogels zoeken met drones in plaats van met mensen. Het is één van de nieuwste snufjes op het gebied van bescherming van nesten van de ernstig bedreigde weidevogels. De Agrarische Natuurvereniging (ANV) Lopikerwaard laat op een open dag, donderdag 31 mei, zien hoe dat in zijn werk gaat.

 

,,We hopen vurig dat we dit jaar zelf twee drones kunnen aanschaffen’’, zegt voorzitter van de ANV Kees Overbeek. Onder meer in de Krimpenerwaard en de Eempolder wordt er al mee gewerkt. Goedkoop zijn ze niet: 50.000 euro voor twee drones, inclusief de opleiding voor de piloten. ,,Duur is vooral de software, zoals de warmtecamera en de digitale systemen’’, aldus Overbeek. ,,We zijn bezig met de subsidieaanvraag bij de provincie Utrecht. Die krijgt hiervoor de middelen uit Brussel.’’

 

Warmtebeeldcamera

Een mens is uren bezig om lopend door weilanden nesten te vinden, een drone met een warmtebeeldcamera scant moeiteloos tussen de 30 en 40 hectare per uur. Daar staat tegenover dat een drone maar zo’n twee uur per dag effectief kan werken: ‘s morgens vóór zonsopkomst, als de eieren warmer zijn dan de omgeving. Verder zijn er gespecialiseerde, goed opgeleide piloten nodig. De gegevens worden opgeslagen in een landelijke database.

,,Gelukkig hebben zich al een paar vrijwilligers aangemeld om de opleiding te volgen’’, zegt Overbeek, die aan het werk is in het boerenland aan de Lopikerweg West. Kieviten buitelen door de lucht, verderop klinkt de roep van baltsende grutto’s. ,,En daar zit een tureluur te broeden’’, wijst de AVN-voorzitter. Hij is bezig bij een windmolen, een ander milieuvriendelijk hulpmiddel voor de weidevogels. Deze pompt het waterpeil in de sloten (tijdelijk) omhoog. Dat gaat verdroging van het land tegen, waardoor de weidevogels meer wormen en insecten kunnen vinden.

Voorzitter Kees Overbeek hoopt dat de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard twee drones kan aanschaffen om weidevogelnesten te zoeken.

Voorzitter Kees Overbeek hoopt dat de Agrarische Natuurvereniging Lopikerwaard twee drones kan aanschaffen om weidevogelnesten te zoeken. © William Hoogteyling

De weidevogelstand in Nederland daalt nog steeds dramatisch. De voornaamste oorzaak is het verdwijnen van geschikt leefgebied door het steeds intensievere gebruik van het boerenland. Een kleine honderd leden van de ANV Lopikerwaard nemen maatregelen om weidevogels te beschermen. Omdat dat ten koste kan gaan van economische bedrijfsvoering, krijgen ze hiervoor een vergoeding. Kees Overbeek, agrariër met een groot hart voor de natuur, begrijpt de dilemma’s van boeren. ,,Ze moeten alle zeilen bijzetten om rond te komen. Voor de meeste boeren met een intensief bedrijf is het niet haalbaar om het maaien uit te stellen tot half mei of half juni.’’

,,Ook de consument kan meehelpen aan het behoud van de natuur op het boerenland, door bewust te kiezen voor producten als weidevogelvriendelijke zuivel’’, voegt weidevogelbeschermer Leo Kramer daaraan toe. ,,Zo kunnen agrariërs die extensiever boeren, toch een goede prijs voor hun product krijgen.’’

Op de open dag op 31 mei komt een piloot van een collega-vereniging in de Krimpenerwaard een drone demonstreren. Burgemeester Laurens de Graaf houdt een praatje om meer agrariërs enthousiast te maken voor weidevogelbescherming. De open dag vindt plaats op het agrarisch bedrijf van Martien van Rossum aan de Lopikerweg West bij de Cabauwse molen.