Nachtvlinders tellen

In de Lopikerwaard worden op verschillende plekken nachtvlinders geteld voor onderzoek. Onder het project BIMAG (Boeren Insectenmeetnet Agrarische Gebieden) doen er in Nederland vijftig boeren mee om zelf nachtvlinders te tellen. Ook de Lopikerwaard maakt hier onderdeel van uit. Een initiatief van Boerennatuur samen met LTO Noord en de Vlinderstichting om de insectenstand in landbouwgebieden te onderzoeken. Tegelijk een mooie kans om te zien wat er ’s nachts allemaal in het veld rondwaart!

 

Insecten zijn over het algemeen sterk afgenomen in soorten en aantallen tijdens de afgelopen decennia. Dit is uit meerjarig onderzoek gebleken. Echter zijn landelijke trends van insecten vooral gebaseerd op waarnemingen uit natuurgebieden. Dat was de reden voor Boerennatuur om gericht onderzoek te doen in het agrarisch gebied. Het project BIMAG werd in 2019 ontwikkeld met financiering van het ministerie van LNV. Wegens succes is het project met drie jaar verlengd.

 

Inmiddels wordt er weer enthousiast geteld. In Lopik stelt Martien van Rossum zijn bedrijf beschikbaar om nachtvlinders te tellen op verschillende plekken in zijn land. Deze plekken zijn te onderscheiden in erf, regulier grasland en natuur. De nachtvlinders worden gevangen met behulp van LED-emmers waarbij nachtvlinders op het licht afkomen en in de emmer vallen. De vlinders worden gefotografeerd en ter plekke losgelaten. De foto’s worden naar de Vlinderstichting gestuurd die de vlinders op naam brengt en de aantallen registreert.

 

Van dit jaar heeft de Vlinderstichting nog geen complete cijfers, maar de tussenstand laat ondertussen wel zien dat er in vergelijking met vorig jaar al meer soorten nachtvlinders zijn geteld. In 2020 zijn er tot nu toe 1200 vlinders gefotografeerd, verspreid over 145 soorten. Vorig jaar stond de teller op iets meer dan 2500 vlinders verspreid over 85 soorten. Gaan we daar nog overheen dit jaar? We houden u graag verder op de hoogte!

 

Deze populierenpijlstaart werd bij Martien van Rossum gevangen in de LED-emmer