Lid worden

 

Spreekt onze vereniging u aan en draagt u de ANV Lopikerwaard een warm hart toe, meldt u zich dan aan als lid. Voor € 20,- euro per jaar steunt u de activiteiten van onze vereniging en draagt u bij aan het behoud van ons mooie landelijk gebied.

De vereniging organiseert één keer per een thema-avond waarbij een bepaald onderwerp via een lezing, een demonstratie of bijvoorbeeld een film wordt toegelicht. Als lid ontvangt u nieuwsbrieven en wordt u uitgenodigd op onze jaarlijkse ledenvergadering, bijeenkomsten van studiegroepen en andere activiteiten.

 

ANLb

Als u deelneemt aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) dan wordt u automatisch lid van onze vereniging. U ontvangt nieuwsbrieven en wordt uitgenodigd op onze jaarlijkse ledenvergadering, bijeenkomsten van studiegroepen en andere activiteiten.

 

Donateurs

Als niet deelnemer aan het ANLb kunt u donateur worden. Voor € 20,- per jaar kunt u onze vereniging steunen. U ontvangt als donateur alle nieuwsbrieven en u wordt uitgenodigd voor de ledenvergaderingen en andere relevante activiteiten.

 

Vrijwilliger

Indien u interesse heeft in het agrarisch natuurbeheer en een bijdrage wilt leveren, kunt u vrijwilliger worden. Goede opgeleide vrijwilligers zijn erg belangrijk in het weidevogelbeheer. Deze vrijwilligers dragen bij om in het broedseizoen nesten in kaart te brengen en het aantal vliegvlugge jongen te tellen.

 

  Voor- en achternaam*:

  Bedrijfsnaam:

  E-mailadres*:

  Telefoonnummer*:

  Lid worden:

  Ja, ik word lidJa, ik word vrijwilliger

   

   

  * Verplichte velden