Meldingsplicht

Op verschillende pakketten van het ANLb stelsel rust een meldingsplicht. Dit betekent dat er binnen een bepaalde tijd een melding gemaakt moet worden na het uitvoeren van beheerwerkzaamheden. Dit doet u op mijnboerennatuur.nl met uw eigen inloggegevens 

 

Als niet niet voldaan wordt aan deze meldingsplicht, dan voldoet u niet aan de gestelde voorschriften en wordt u gekort bij de uitbetaling.

 

LET OP: De werkzaamheden moeten binnen 3 werkdagen gemeld zijn bij mijnboerennatuur.nl

 

Hieronder vindt u een overzicht van de pakketten met een meldingsplicht:

 

Weidevogels

  • Ruige mest, pakket 7
  • Plaatsen raster ten behoeve zwarte stern, pakket 30a

 

Water

  • Werkzaamheden natuurvriendelijke oever, pakket 10ad
  • Schonen poel, pakket 9
  • Duurzaam slootbeheer, pakket 12

Let op: Het pakket duurzaam slootbeheer bestaat uit 3 pakketten (baggeren 12a, slootschonen 12b). Dit houdt in dat u verplicht bent om voor beide pakketten een melding te maken.

Er bestaat hiernaast ook nog een pakket ecologisch slootschonen krabbenscheer (12c).

 

Landschap

  • Beheer van (knot)bomenrijen, pakket 21
  • Griendje, pakket 28
  • Hakhoutsingel, pakket 20
  • Hakhoutbosje, pakket 27
  • Hoogstamboomgaard, pakket 26