Meldingsplicht

Op verschillende pakketten van het ANLb stelsel rust een meldingsplicht. Dit betekent dat er binnen een bepaalde tijd een melding gemaakt moet worden na het uitvoeren van beheerwerkzaamheden.

 

Als niet niet voldaan wordt aan deze meldingsplicht, dan voldoet u niet aan de gestelde voorschriften en wordt u gekort bij de uitbetaling.

 

LET OP: De werkzaamheden moeten binnen 3 werkdagen gemeld zijn bij het collectief.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de pakketten met een meldingsplicht:

 

Weidevogels

  • Ruige mest, pakket 7

 

Water

  • Duurzaam slootbeheer, pakket 12

Let op: Het pakket duurzaam slootbeheer bestaat uit 2 pakketten (baggeren, slootschonen). Dit houdt in dat u verplicht bent om voor beide pakketten een melding te maken. 

  • Botanische waardevol grasland (bufferstroken), pakket 13

Let op: u hoeft alleen een melding te maken als u bij de eerste snede de rand laat staan. Zonder melding valt u automatisch in het lage tarief.

 

Landschap

  • Beheer van bomenrijen, pakket 21
  • Boom op landbouwgrond (knotbomen), pakket 25

Let op: Als u een pakket boom op landbouwgrond heeft, met de voorwaarde dat er 2x in de periode van 5 jaar geknot moet worden, dan moet u tot 2021 alle bomen 2x hebben gemeld. 

  • Griendje
  • Hakhoutbosje
  • Hoogstamboomgaard