Projecten

Onder projecten vindt u een actueel overzicht van de projecten die zijn uitgevoerd door de Agrarische Natuur Vereniging.

Kleine Landschaps Elementen

Helpt u mee samen de Utrechtse Waarden mooier te maken?
U ontvangt een vergoeding op maat (momenteel alleen voor gronden binnen de provincie Utrecht)

Watermakelaar

In de subsidieregeling “Regionaal partnerschap voor water en bodem”.  worden agrariërs uitgedaagd waterplannen op te stellen om daarmee subsidie voor maatregelen aan te kunnen vragen. 

Water voor weidevogels (mei 2018)

Op 2 locaties in de Lopikerwaard wordt vanaf dit jaar tijdens het broedseizoen het waterpeil in de sloten verhoogd.

Inzaaien akkers " Het beloken land" (mei 2018)

Langs de eendenkooi bij de heer Verkaik op het "beloken land" hebben we 2 stroken (1200 m2)  ingezaaid met een bloemrijk mengsel.  

Aanschaf mobiele waterpomp (2017)

In 2017 is er een mobiele waterpomp aangeschaft. Deze pomp wordt gebruikt om in korte tijd een grote hoeveelheid water op een perceel te kunnen zetten. De pomp is een aanvulling op de zonnepompen en polderwindmolens, en heeft zijn nut reeds ruimschoots bewezen!