Watermakelaar

juni 2018

De subsidieregeling regionaal partnerschap voor water en bodem is opengesteld.

Hier vindt u meer informatie over de regeling

Inspiratiedag natuurinclusief platteland

juni 2018

Komt u op maandag 18 juni ook naar de Inspiratiedag Natuurinclusief Platteland. Aanmelden en voor meer info: https://www.landschappen.nl/actueel/aanmelden-inspiratiedag/  

 

Nieuwe informatiefolder ANV

juni 2018

Hier kunt u de nieuwe informatiefolder van de ANV bekijken. In de folder staat allerlei informatie over de vereniging, de pakketten met bijbehorende beheervoorschriften. Kijk op pagina 28 informatie hoe u subsidie slim kunt stapelen. 

Inzaaien akkers "Het beloken land"

mei 2018

Langs de eendenkooi bij de heer Verkaik op het "beloken land" hebben we 2 stroken (1200 m2)  ingezaaid met een bloemrijk mengsel.  Lees hier meer over het project.

Water voor weidevogels

mei 2017

In het kader van "Water voor weidevogels" wordt vanaf dit jaar, op 2 locaties het waterpeil tijdens het broedseizoen verhoogd. De waterstand wordt gereguleerd door middel van polderwindmolens.