Leden

De vereniging kent de volgende categorieën leden:

 

A1 leden, te weten: natuurlijke personen, niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties en rechtspersonen, die binnen het werkgebied van de vereniging:
– een agrarisch bedrijf (doen) uitoefenen; of
– natuur- en/of landschapsbeheer (doen) uitoefenen; en
– een contract met de vereniging hebben afgesloten ten behoeve van agrarisch natuur- en landschapsbeheer;

 

A2-leden, te weten: natuurlijke personen, niet-rechtspersoonlijkheid bezittende combinaties en rechtspersonen, die binnen het werkgebied van de vereniging:
– een agrarisch bedrijf (doen) uitoefenen; of
– natuur- en of landschapsbeheer (doen) uitoefenen; en

geen contract met de vereniging hebben afgesloten ten behoeve van agrarisch natuur en landschapsbeheer;

 

B-leden, te weten:  natuurlijke personen die de leeftijd van achttien jaar hebben bereikt en die zich actief inzetten voor het doel van de vereniging.