Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer

2016-2021

Met ingang van 1 januari 2016 is het stelsel van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer van start gegaan. Het doel van dit subsidiestelsel is het vergroten van de biodiversiteit en het behalen van internationale doelen door middel van beheermaatregelen. Uitgangspunten hierbij zijn : een meer effectief en efficiënt beheer, ruimte voor regionaal maatwerk en agrarisch ondernemerschap. Er wordt ingezet op beheer in kansrijke gebieden. Zo zijn er voor het weidevogelbeheer zogenaamde “kerngebieden “aangewezen waarbinnen er gebruik gemaakt kan worden van weidevogelpakketten.

 

De uitvoering van het ANLb wordt door het gebied georganiseerd, namelijk door collectieven. Collectieven zijn samenwerkingsverbanden van boeren en grondgebruikers. Het collectief in de Lopikerwaard is gecertificeerd op 30 juli 2015 en daarmee door de provincie Utrecht en Zuid Holland erkend als uitvoerende beheerorganisatie.