Flora/fauna

Het welzijn van weidevogels gaat ons aan het hart en we doen daarom ons uiterste best om de weidevogels te beschermen.

Wilt u hieraan bijdragen? U kunt dan contact opnemen met Leo Kramer, onze gebiedscoördinator. Zie voor zijn contactgegevens elders op deze website.

Via onderstaande links kunt u meer informatie over de (bescherming van) de weidevogels vinden (informatie Vogelbescherming).

https://www.vogelbescherming.nl/bescherming/wat-wij-doen/op-het-platteland/weidevogels/onderzoek-weidevogels