Inzaaien akkers " Het beloken land" (mei 2018)

In het voorjaar van 2018 hebben we langs de eendenkooi bij de heer Verkaik op het "beloken land" 2 stroken (1200 m2)  ingezaaid met een bloemrijk mengsel. Het mengsel is enerzijds samengesteld als voedselbron voor het groot aantal zangvogels die rondom de eendenkooi voorkomen. Anderzijds zullen de bloemen dienen als nectarplaats voor vlinders en bijen.

 

Heeft u ook een stukje land "over" en wilt u dit graag inzaaien om insecten en vogels te helpen? Bel of mail ons voor meer informatie!

 

Samenstelling bloemenmengsel

Kleine en hoge zonnebloem, korenbloem, gele ganzenbloem, klaproos, smalle wikke, echte kamille,

reukloze kamille, koekruid, grijskruid, ringelwikke en 10% zomerhaver + zomertarwe + zomergerst

 

April 2018 (voor het inzaaien)

 

Mei 2018 (de akkers worden bewerkt en ingezaaid)

 

Juni 2018 (nog niet in bloei, maar er komt al veel op)