Polderwindmolens (2015)

Plasdrassituaties spelen een uitermate belangrijke rol spelen bij het goed laten functioneren van een weidevogelgebied. Polderwindmolens dragen bij aan het optimaliseren van het peilbeheer van de plasdraspercelen. Bovendien geeft het voldoening aan de deelnemers om de plasdraspercelen op deze manier in stand te houden.

 

In de voorgaande jaren zijn er 14 plasdraspercelen aangelegd. Het gewenste waterpeil in een plasdrasperceel kan vaak alleen op kunstmatige wijze op peil worden gehouden. Voor het onder water zetten werd voorheen gebruik gemaakt van een pomp met een tractor. Het gebruik van deze combinatie stuit op veel bezwaren, o.a. verstoring van de nesten door geluid en bediening van de tractor, maar ook het gebruik van fossiele brandstoffen is niet wenselijk. Tegenwoordig maken we veelal gebruik van pompen op zonne-energie en vanaf nu dus ook door middel van polderwindmolens.

 

Resultaat

In 2015 zijn er drie polderwindmolens aangeschaft (mede gesubsidieerd door de provincie Utrecht). Deze polderwindmolens zijn vanwege hun grootte geplaatst op percelen die groter zijn dan 1,5 ha. De deelnemers zijn bedrijven die reeds hebben getoond zich willen in te zetten voor het agrarisch natuurbeheer in de Lopikerwaard.

 

Ook een plas-dras met een polderwindmolen?

Wilt u zich inzetten voor de weidevogels, dan is het aanleggen van een plas-drasperceel uitermate geschikt. Omdat de vereniging is er van overtuigd dat een dergelijk project doeltreffend en efficiënt is, zullen wij er alles aan doen om de komende jaren meer polderwindmolens aan te schaffen.

Heeft u interesse? Twijfel niet langer en neem contact op met de vereniging.

Polderwindmolens