Watermakelaar

Om agrariërs te werven en faciliteren hebben wij als agrarisch collectief een watermakelaar gevonden die dit werk kan doen. In het gebied van Lopikerwaard zal Harold Vlooswijk de rol van watermakelaar vervullen. Hij heeft ruime ervaring in het faciliteren van Groen Blauwe Diensten in Utrecht en Zuid Holland, hij is praktisch, kent de boerenpraktijk vanuit eigen ervaring en spreekt de “taal” van de boeren. De regeling is bedoeld als laagdrempelige regeling voor agrariërs die gebiedsgericht kleinschalige investeringsmaatregelen willen treffen ter verbetering van de oppervlaktewaterkwaliteit en afremmen bodemdaling in specifieke veenweidegebieden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Harold Vlooswijk

06-26520325 of Harold.vlooswijk@hotmail.com

Of kijk voor meer informatie over de regeling, voorwaarden, procedure, aanvraagformulier en formats op: www.hdsr.nl/agrariers