Kies uw pakket

Pakket 28

Griendje

Beschrijving van beheereisen

 • Minimaal 5% tot maximaal 35% van het leefgebied is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden.
 • Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet versnipperen); of
 • Snoei- en of maaiafval is verwijderd
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte
 • De oppervlakte wordt niet beweid 

 

Aanvullende beheervoorschriften

 

 • Het element bestaat uit inheemse wilgensoorten en wordt geheel als griend beheerd en periodiek, tenminste eenmaal per 5 jaar, afgezet.
 • Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de onder-groei en/of de stoven niet schaadt.
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 • Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
 • Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akker-distel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratel-populier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
 • Bemesting is niet toegestaan.
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.

 

Pakketten

a) Griendje

 

Meldingen