Kies uw pakket

Pakket 26

Hoogstamboomgaard

 

Beschrijving beheerseisen

 • Minimaal 30% tot maximaal 100% van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 1 juli van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden.
 • Snoei- en of maaiafval is verwijderd.
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.

 

Aanvullende beheervoorschriften

 • Indien het appel of peer betreft wordt de boom tenminste eenmaal per 2 jaar gesnoeid. Andere soorten enkel vorm- of onderhoudsnoei indien nodig.
 • Snoeiwerkzaamheden dienen vooral te worden verricht in herfst of winter.
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 • De stam van de hoogstamfruitboom mag niet beschadigd worden door vee. Het raster mag niet aan de boom bevestigd worden. Jonge bomen in een weiland met vee zijn voorzien van een boomkorf.
 • De onderbegroeiing wordt jaarlijks beweid, of de boomgaard wordt jaarlijks gemaaid waarbij het maaisel wordt afgevoerd.
 • Bemesting met drijfmest, ruige mest (geen pluimveemest) of kalk is toegestaan.
 • Bij bemesten van de boomgaard worden de fruitbomen en wortels niet beschadigd
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en jacobskruiskruid.
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.

 

Pakketten

a) Hoogstamboomgaard

 

Melden

Een hoogstamboomgaard moet 1 x per twee jaar gesnoeid. U moet dus per beheereenheid (BE) minimaal om het jaar een melding maken. U kunt ook ieder jaar een deel melden als de werkzaamheden worden gespreid.