Kies uw pakket

Pakket 27

Hakhoutbosje

Beschrijving van beheereisen

 • Minimaal 5% tot maximaal 35 % van het leefgebied is gesnoeid in de periode 1 oktober van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden
 • Snoeiafval op rillen leggen in het leefgebied (niet versnipperen) ; en / of
 • Snoei- en of maaiafval is verwijderd
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte
 • De oppervlakte wordt niet beweid

 

Aanvullende beheervoorschriften

 • Minimaal 80% van de oppervlakte van het bosje wordt als hakhout beheerd en periodiek af-gezet in een cyclus van eenmaal in de 6 – 25 jaar.
 • Snoeihout mag op stapels of rillen in het element verwerkt worden voor zover het de onder-groei en/of de stoven niet schaadt.
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 • Bemesting is niet toegestaan.
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
 • Beschermen tegen schade als gevolg van beweiding of bewerking op aangrenzende gronden.
 • Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akker-distel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratel-populier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.

 

Pakketten
b) Vochtig en nat hakhoutbosje (zwarte els en/of gewone es dominant).

 

Meldingen

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren