Kies uw pakket

Pakket 25

Bomen op landbouwgrond

 

Beschrijving beheereisen

 • Minimaal 5% tot maximaal 40 % van de beheereenheid is gesnoeid in de periode 15 juli van het vorige kalenderjaar tot 15 maart van dit kalenderjaar. Het overige deel wordt in stand gehouden.
 • Snoei- en of maaiafval is verwijderd.
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid.

 

Aanvullende beheervoorschriften

 • Dit pakket is bedoeld voor bomen die in een terrein staan dat als landbouwgrond in gebruik is, zoals solitaire bomen en knotbomen.
 • Voor solitaire bomen geldt: jonge bomen worden gemiddeld eenmaal per 5 jaar gesnoeid, en oudere bomen gemiddeld eenmaal per 10 jaar. Bij oudere bomen kan het snoeien zich beperken tot het verwijderen van dood hout (indien noodzakelijk). Na het snoeien is de lengte van de kroon minimaal 2/3 van de totale hoogte van de boom.
 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid (alleen in nieuwe elementen).
 • Ongewenste houtsoorten, zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse eik, Robinia en Ratelpopulier mogen via uitgraven, mechanische of stobbenbehandeling worden bestreden.
 • Niet branden in, of in de directe omgeving van het element.
 • Als snoeihout versnipperd wordt mogen de snippers niet verwerkt worden in het element.
 • Slootmaaisel, bagger, maaisel en tuinafval mogen niet verwerkt worden in de beheereenheid.
 • De bomen mogen niet worden beschadigd door vee. Jonge bomen in een weiland (boomdijk) zijn voorzien van een boomkorf of zijn uitgerasterd. Het raster mag niet aan het element bevestigd worden.

 

Pakketten

a) Boom op landbouwgrond

 

Aanvullende info 

Dit beheerpakket wordt specifiek gebruikt voor knotwilgen:

 • Voor de knotwilgen is het overigens niet verplicht om op bedrijfsniveau de min / max van het snoeien aan te houden.( zie beheereisen).Deze eisen gelden voor het collectief voor het totale beheergebied.
 • Het knotten van de bomen is 1 x of 2 x  in de beheerperiode (cyclus 5 jaar). In uw beheercontract kunt u nalezen wat bij u van toepassing is.
 • In het contract en voor de intekening wordt per boom 1 m2 opgenomen.
 • De vergoeding voor de knotwilg bedraagt bij een:
  – stamdikte < 20 cm                                    €    5,50 per stuk  / 1 m2
  – stamdikte 20 – 60 cm                              €  17,18 per stuk / 1 m2
  – stamdikte > 60 cm                                    €  21,52 per stuk / 1 m2

U krijgt jaarlijks het bedrag per boom uitbetaald.

 

Melden

Als u het pakket hebt afgesloten waarbij in de gehele beheerperiode (2016-2021) 2x gesnoeid moet worden, dan dient u minimaal 2 x per beheereenheid (BE) een melding te maken tot en met 2021. U kunt ook ieder jaar een deel van de beheereenheid (BE) melden als de werkzaamheden worden gespreid.

Het is ook mogelijk dat u een pakket heeft waarbij er maar 1 x in de gehele beheerperiode gesnoeid moet worden. U moet dan minimaal 1 x per beheereenheid (BE) een melding te maken.

 

 

Melding maken

Fout: Contact formulier niet gevonden.