Kies uw pakket

Pakket 1

Grasland met rustperiode

Het in acht nemen van een rustperiode op grasland is van belang voor weidevogels. Op deze percelen wordt rust geboden aan broedende vogels door de kans op verstoring van de legsels te minimaliseren. Ook kunnen de percelen met uitgesteld maaibeheer dienen als opgroeigebied voor jonge weidevogels.

Uit de praktijk blijkt dat veel percelen met uitgesteld maaibeheer weinig te effectief zijn. Door bemesting met kunst- en of drijfmest staat het gras in korte tijd te hoog. Jonge weidevogels kunnen niet overleven in deze graslanden. Bij nat weer verdrinken ze en bovendien is er te weinig voedsel.

 

Wat kunt u doen om het juiste biotoop voor weidevogels te creëren op de percelen met uitgesteld maaibeheer?

Gebruik traagwerkende mest: ruige mest of de dikke fractie van drijfmest, compost of paardenmest.

Gebruik géén drijfmest of kunstmest; drijfmest is ongeschikt wegens sterke afname van regenwormen, kunstmest is ongeschikt door het verzurende effect.

Bepaal voor een langjarige periode waar kuikenland komt te liggen en pas daar de mestgift op aan.

De pH ligt idealiter op 4,8–5,5.

Bemest bij voorkeur pas ná de eerste snee.

 

 

Beheereisen 
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
• In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats
• Pakket l ,m, : Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
• Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan

 

Aanvullende beheervoorschriften
Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden en in gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge respectievelijk natte dooradering, of waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn.

 

Pakketten
De rustperiode betreft de periode:
a) 1 april tot 1 juni
b) 1 april tot 8 juni
c) 1 april tot 15 juni
d) 1 april tot 22 juni
l) 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid
m) 8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid

 

Vergoeding

De rustperiode betreft de periode:
a)  € 333,39 / ha
b)  € 485,90 / ha
c)  € 649,70 / ha
d)  € 731,30 / ha
l)   € 273,80 / ha
m) € 273,80 / ha

 

Vòòr u gaat maaien

Gaat u maaien? Neem eerst contact op met de gebiedscoördinator. Hij kan u vertellen of er nesten of vogels met jongen op uw percelen aanwezig zijn.