Kies uw pakket

Pakket 8

Hoogwaterpeil

Een verhoging van het waterpeil is belangrijk voor weidevogels omdat het gras minder snel groeit doordat de bodem natter en kouder is. Dit is voor de kuikens van weidevogels belangrijk. In het voorjaar kunnen zij zich goed bewegen in het gras en naar voedsel zoeken. Volwassen grutto’s en tureluurs kunnen in een zachte bodem makkelijker met hun snavel voedsel uit de grond halen.

In hoogwaterslootkanten zitten gedurende het broedseizoen twee tot drie keer meer steltlopers en watervogels dan langs laagwatersloten en in sommige jaren anderhalf keer meer steltlopergezinnen met pullen. Een hoge grondwaterstand kan de uitdroging van de bodem verminderen en daaraan gerelateerde beschikbaarheid van de regenwormen vergroten. Het hoge waterpeil beïnvloedt direct de naastgelegen percelen tot circa 25 meter het land in.

 

Beschrijving van beheereisen 
• Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten) minimaal a centimeter (zie beschreven onder pakketten) hoger dan eerste volgende watergang. 

 

Aanvullende beheervoorschriften

 • Het oppervlaktewaterpeil naast de beheereenheid bereikt ná de verhoging een peil t.o.v. het (gemiddelde) maaiveld van 25 centimeter of minder op veengrond en 40 centimeter of min-der op kleigrond.
 • Het pakket kan niet worden afgesloten in gebieden die volgens het peilbesluit van het water-schap een drooglegging hebben van 70 cm of meer (zomerpeil). Te allen tijde, echter, moet op de beheereenheid de hiervoor genoemde drooglegging (respectievelijk 25 en 40 cm) gerealiseerd zijn.
 • Er is een schriftelijke toestemming nodig van het waterschap.
 • Het verschil tussen het opgezette peil en het omringende peil is bij de peilscheidingen of stuwtjes te meten.
 • Voor de bepaling van de door de peilverhoging beïnvloede oppervlakte (= de oppervlakte waarop de beheervergoeding betrekking heeft, de oppervlakte die dus ingetekend moet worden in SCAN-GIS) wordt de volgende methode geadviseerd: vanuit de watergang waarin het peil is opgezet wordt aan weerszijden op de oever vanaf de waterlijn 25 meter het land in een effect verwacht. De lengte van de watergang x 25 meter op de ene oever, plus lengte watergang x 25 meter op de andere oever = de beïnvloede oppervlakte. Uiteraard moet hier-bij wel gecorrigeerd worden voor overlap in hoeken van percelen.

 

Pakketten en vergoedingen

 1. a) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 1 februari tot 15 juni: € 105,05 / ha
  b) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 1 februari tot 15 juni: € 157,58 / ha
  c) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 1 februari tot 15 juni: € 210,10 / ha
  d) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 20 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni : € 52,53 / ha
  e) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 30 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni: €78,79 / ha
  f) Het (oppervlakte-)waterpeil naast de beheereenheid wordt met minimaal 40 cm verhoogd t.o.v. het omringend waterpeil, van 15 maart tot 15 juni: € 105,05 / ha