Kies uw pakket

Pakket 2

Kuikenvelden

Kuikenvelden

Een kuikenveld is last-minute pakket welke wordt toegepast als de maaidatum van een perceel met uitgesteld maaibeheer is verstreken. Als op het betreffende perceel nog nesten of vogels met jongen aanwezig zijn kan er in overleg met de gebiedscoördinator worden gekozen om volvelds of een gedeelte de maaidatum op te schroeven. De kans op overleving van de kuikens wordt hiermee aanzienlijk vergroot. Op de foto is een voorbeeld van een kuikenveld te zien! 

 

Beheereisen 
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats
• Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan

 

Aanvullende beheervoorschriften
Indien de kuikenvelden in de vorm van randen worden aangelegd, dienen deze randen ten minste 6 meter breed te zijn.
Kuikenvelden mogen op zijn vroegst op 1 juni worden gemaaid.

 

Pakketten
De rustperiode ligt in de periode 1 mei tot 1 augustus, en heeft een duur van tenminste:
a) 2 weken
b) 3 weken
c) 4 weken

 

 

Vergoeding

 2 weken uitstel           € 304,38 / ha

 3 weken uitstel           € 456,88 / ha

 4 weken uitstel           € 609,39 / ha

 

Vanaf 2018 kunt u in aanmerking komen voor  het last-minute-extra pakket. Bovenstaande beheereisen blijven gehandhaafd, maar op een perceel waar veel nesten en/of jonge weidevogels aanwezig zijn wordt het maaien ten minste 14 dagen uitgesteld, nog aanwezige nesten worden dubbel uitbetaald.

Zie hier voor meer informatie over dit pakket