Kies uw pakket

Verenigingspakket

Last minute extra

Vanaf 2018 kunt u in aanmerking komen voor  het last-minute-extra pakket. Bovenstaande beheereisen blijven gehandhaafd, maar op een perceel waar veel nesten en/of jonge weidevogels aanwezig zijn wordt het maaien ten minste 14 dagen uitgesteld, nog aanwezige nesten worden dubbel uitbetaald.

 

Voorwaarden

Aanmelding: 5 dagen voor geplande maaidatum bij de ANV

 

Vergoeding

1) vergoeding voor oppervlakte perceel

            2 weken uitstel           € 304,38 / ha

            3 weken uitstel           € 456,88 / ha

            4 weken uitstel           € 609,39 / ha

2) dubbele vergoeding voor gevonden nesten op het perceel

            kievit / scholekster     €  80 per nest

            grutto / tureluur           € 160 per nest

 

Rekenvoorbeeld

op een perceel van 2 hectare heeft u 3 grutto en 2 tureluur nesten gevonden. U wilt op 10 mei gaan maaien en meldt op 5 mei aan de gebiedscoӧrdinator dat u op dit perceel in aanmerking wenst te komen voor last minute beheer.

De rustperiode is in dit geval dus 3 weken: van 10 mei tot en met 31 mei = 3 weken.

Oppervlakte vergoeding: € 456,88 + nesten vergoeding € 800 =  Totaal € 1256,88