Kies uw pakket

Subsidie stapelen

Ontvang meer subsidie door slim te stapelen

Onderstaande figuren stellen steeds 5 percelen voor van elk 2 ha. In totaal 10 ha waarbij als voorbeeld steeds 5 gruttonesten worden beschermd. Aan de hand van de figuren en de daarnaast berekende vergoedingen kunt u snel zien wat het voor u oplevert naarmate er meer of andere pakketten worden afgesloten. De figuren zijn voorbeelden, in de praktijk zijn er meer variabelen mogelijk. Als er op een bedrijf meer dan 2 verschillende zwaarbeheerpakketten worden afgesloten, dan kunt u in aanmerking komen voor een mozaïektoeslag.

 

   

Voorbeeld 1

8 ha legselbeheer op grasland                                            €             200,–

2 ha legselbeheer op bouwland                                          €               50,–

5 beschermde gruttonesten                                                €             400,–

                                                                                                     ——————

Totaal                                                                                      €             650,–


 

Voorbeeld 2

6 ha legselbeheer op grasland                                            €             150,–

2 ha legselbeheer op bouwland                                          €               50,–

2 ha uitgesteld maaibeheer tot 1 juni                                €             666,78

5 beschermde gruttonesten                                                €             400,–

                                                                                                         ——————

Totaal                                                                                      €          1266,78


 

 

Voorbeeld 3

6 ha legselbeheer op grasland                                            €             150,–

2 ha rustperiode bouwland 1 apr – 15 mei                       €             703,30

2 ha uitgesteld maaibeheer tot 1 juni                                €             666,78

1 ha kuikenland, rustperiode van 2 weken                        €             304,38

(hier zitten de 5 nesten)                        

5 beschermde gruttonesten                                                €             800,–

(op kuikenland dubbel tarief)                

                                                                                                       ——————

Totaal                                                                                      €           2624,46       


 

Voorbeeld 4

6 ha legselbeheer op grasland                                            €            150,–

2 ha rustperiode bouwland 1 apr – 15 mei                       €            703,30

1,5 ha uitgesteld maaibeheer tot 1 juni                             €            500,09

0,5 ha plas-dras 15 februari – 15 juni                                €          1201,69

1 ha kuikenland, rustperiode van 2 weken                        €            304,38

(hier zitten de 5 nesten)                        

5 beschermde gruttonesten                                                €             800,–

(op kuikenland dubbel tarief)

Mozaïektoeslag (o.b.v. 2 zwaarbeheerpakketten)           €             600,–                                   

                                                                                                        ——————

Totaal                                                                                       €          4259,47


 

Voorbeeld 5

4 ha legselbeheer op grasland                                            €            100,–

2 ha rustperiode bouwland 1 apr – 15 mei                       €            703,30

1,5 ha uitgesteld maaibeheer tot 1 juni                              €            500,09

0,5 ha plas-dras 15 februari – 15 juni                                 €          1201,69

1 ha kuikenland, rustperiode van 2 weken                         €            304,38

(hier zitten de 5 nesten)                        

5 beschermde gruttonesten

(op kuikenland dubbel tarief)                                               €            800,–

2 ha extensief beweiden                                                       €          1162,16         

Mozaïektoeslag (o.b.v. 3 zwaarbeheerpakketten)            €          1275,–

                                                                                                        ——————-    

Totaal                                                                                       €          6046,62


 

Voorbeeld 6

4 ha legselbeheer op grasland                                            €            100,–

2 ha rustperiode bouwland 1 apr – 15 mei                       €            703,30

1,5 ha uitgesteld maaibeheer tot 1 juni                              €            500,09

0,5 ha plas-dras 15 februari – 15 juni                                 €          1201,69

1 ha kuikenland, rustperiode van 2 weken                         €            304,38

(hier zitten de 5 nesten)                        

5 beschermde gruttonesten

(op kuikenland dubbel tarief)                                               €            800,–

2 ha extensief beweiden                                                       €          1162,16         

Mozaïektoeslag (o.b.v. 3 zwaarbeheerpakketten)            €          1275,–

Bufferstroken / bemestingsvrije zone ca 1 ha                   €         1.206,16

Duurzaam slootbeheer (baggeren, slootschonen)            €            200,–

                                                                                                      ——————-    

Totaal                                                                                         €        7452,78 


 

Voorbeeld 7

4 ha legselbeheer op grasland                                            €           100,–

2 ha rustperiode bouwland 1 apr – 15 mei                       €           703,30

1,5 ha uitgesteld maaibeheer tot 1 juni                             €           500,09

0,5 ha plas-dras 15 februari – 15 juni                                €         1201,69

1 ha kuikenland, rustperiode van 2 weken                        €           304,38

(hier zitten de 5 nesten)                        

5 beschermde gruttonesten

(op kuikenland dubbel tarief)                                               €           800,–

2 ha extensief beweiden                                                       €         1162,16          

Mozaïektoeslag (o.b.v. 3 zwaarbeheerpakketten)            €         1275,–

Bufferstroken / bemestingsvrije zone ca 1 ha                   €        1.206,16

Duurzaam slootbeheer (baggeren, slootschonen)            €           200,–

Verhoogd waterpeil met 20 cm vanaf 15 feb    ca 2 ha    €           210,10     

                                                                                                     ———————

Totaal                                                                                        €         7662,88