Kies uw pakket

Verenigingspakket

Maaien op maat

Het beheerpakket “maaien op maat” is een initiatief van de ANV Lopikerwaard. Het verenigingspakket is ontwikkeld buiten het reguliere ANLb om. Het pakket kan in overleg met de ANV worden afgesloten bovenop de reeds afgesloten pakketten met legselbeheer. Het pakket biedt tijdens het maaien een grotere overlevingskans van de nesten / pullen dan het losstaande reguliere pakket. Maaien op maat houdt in dat er samen met een ervaren weidevogelbeschermer gemaaid wordt. Nesten worden ter plekke beschermd door grotere enclaves / kuikenland. De “maairoute” wordt in overleg met de agrariër ter plekke bepaald en op die manier kunnen de pullen hun vluchtroute zoeken. Voor het kuikenland (dus het gras wat blijft staan voor eventuele nesten en jongen) krijgt u naast de ha prijs a € 304.38 ook de daarin aanwezige nesten dubbel uitbetaald.

Omdat het pakket buiten het ANLb wordt aangeboden is flexibiliteit binnen het pakket in overleg met de weidevogelbeschermer mogelijk. Denk hierbij aan de grootte van het kuikenland, maaien zodra de er geen vogels meer aanwezig zijn, maaisnelheid etc.

 

Voorwaarden

Langzaam maaien, aangepaste snelheid

Gedeeltes waar nesten en jongen aanwezig worden ontzien d.m.v. grotere nestenclaves; de enclaves worden extra beloond d.m.v. van een kuikenveldpakket.

Creëren van vluchtmogelijkheden; slootkanten laten staan, worden ook extra beloond d.m.v. kuikenveldpakket.

Maaien uitsluitend met 1 maaibalk; frontmaaier, of zijmaaier.

In overleg maaien van binnen naar buiten

Aanmelding: 5 dagen voor geplande maaidatum.

 

Vergoeding

  • Reguliere pakket met legselbeheer ANLb € 25.00 / ha
  • Dubbele vergoeding van nesten. Normaal grutto, tureluur € 80.00 (nu € 160.-) kievit scholekster € 40.00 (nu €80,-)
  • Randen- en enclave / kuikenland vergoeding € 305,38 / ha
  • Tijdvergoeding (verloren tijd door langzamer maaien) € 100.00 / ha