Kies uw pakket

Mozaiektoeslag

Toeslag bovenop zwaarbeheerpakketten

De toeslag mozaïekbeheer is een vergoeding voor de kosten die gemaakt worden voor het plannen/inpassen en uitvoeren van mozaïekbeheer. Het betreft extra kosten bovenop de verrekening van de opbrengstderving van het gewas. Het gaat om o.a. de volgende kosten:

  • Hogere bewerkingskosten (o.a. maaien, kuilen)  doordat vaker en met kleinere eenheden bewerkingen uitgevoerd worden.
  • Extra opslagkosten van meer voer van verschillende kwaliteit.
  • Extra kosten voor het vervoederen bij voer van verschillende kwaliteit.

 

De kosten voor het plannen/inpassen en uitvoeren van het mozaïekbeheer zijn afhankelijk van de intensiteit van het beheer op bedrijfsniveau. Hoe hoger het areaal gecontracteerd beheer en hoe groter de verscheidenheid in gecontracteerd beheer,  hoe hoger de vergoeding voor het mozaïektoeslag.

De toeslag wordt alleen toegepast voor de volgende (zwaar)beheerpakketten:

  • Pakket 1 (Grasland met rustperiode, min 1 ha.) Pakket 1L en 1M worden als afzonderlijk pakket meegerekend
  • Pakket 3 (Plasdras, min 0,5 ha)
  • Pakket 5 (Kruidenrijk Grasland, min 1 ha)
  • Pakket 6 (Extensief beweid Grasland, min 1 ha)

 

Voorbeeld

Een bedrijf met 50 hectare beheer, 20 % zwaarbeheer en 2 verschillende zwaarbeheerpakketten komt volgens de staffel in aanmerking voor een mozaïektoeslag van € 60,- per hectare zwaarbeheer (bovenop de ‘normale’ vergoeding voor de betreffende zwaarbeheerpakketten). Dat is 50 ha x € 60,- = € 3.000,-

 

Percentage kuikenland                              Tarief (per hectare) bij 2 pakketten   Tarief (per hectare) bij 3 of meer pakketten

10

€ 20,-

€ 22,5

15

€ 37,50

€ 41,25

20

€ 60,-

€ 65,-

25

€ 81,25

€ 93,75

30

€ 105,-

€ 127,50