Kies uw pakket

Pakket 5

Kruidenrijk grasland en ontwikkeling kruidenrijk grasland

Kruidenrijk grasland (pakket 5)

Kruidenrijkgrasland bestaat uit een mix van tenminste 4 soorten grassen en kruiden. Vaak staan er wel meer dan 10 soorten. In een kruidenrijkgrasland zijn er voor de weidevogels volop schuilmogelijkheden omdat de vegetatie zich langzamer ontwikkelt en de maaidatum later valt. In de kritische tijd van eieren en kuikens is de vegetatie langer. Ze zijn dan beter beschermd tegen predatoren. Door de open structuur in het kruidenrijkgrasland is de bereikbaarheid van voedsel /insecten beter. Bovendien kunnen de jonge kuikens makkelijker door het grasland heenlopen en drogen ze na een regenbui sneller op. In een zwaar en dicht gewas zorgen de schaduwwerking en afdruipend water voor onderkoeling.

Ook het verschil in nestsucces is groot. In kruidenrijk grasland komt zo’n 50 % van de gruttonesten uit. In productiegrasland ongeveer 20 %. Bovendien zijn de kuikens uit een productiegrasland bij uitvliegen zo’n 15 % lichter dan kuikens uit kruidenrijk grasland.

 

Beschrijving van beheereisen 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder pakketten)
• In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats
• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte 
• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd 
• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten zijn in transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) 
• Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan 

 

Aanvullende beheervoorschriften

 • Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. voor pleksgewijze bestrijding van haarden van zoals akkerdistel, ridderzuring, jacobskruiskruid en brandnetel.
 • Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a t/m g, j,k). Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.
 • Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van maaien en afvoeren. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan.
 • Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid.

 

Pakketten
a) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten.

 

Vergoeding

a) € 1250,54 per ha

 

Lijst met indicatorsoorten

 

 

 

 

Ontwikkeling kruidenrijk grasland (pakket 41)

Om een tussenfase van productiegrasland naar kruidenrijk grasland mogelijk te maken, is er het pakket ontwikkeling kruidenrijk grasland.

In een goed ontwikkeld kruidenrijk grasland zijn er voor weidevogels volop schuilmogelijkheden omdat de vegetatie zich langzamer ontwikkelt en de maaidatum later valt. Door de open structuur in het kruidenrijk grasland kunnen vogels/kuikens beter bij hun voedsel komen.

 

Beschrijving van beheereisen 

 • Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen, via een rustperiode van 1 april tot 22 mei. Gevonden nesten zijn geregistreerd via een stalkaart of via geo-informatie
 • Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte
 • 90% van het gewas wordt jaarlijks minimaal drie keer gemaaid en afgevoerd, de laatste maaibeurt vindt plaats in september/oktober
 • Minimaal 2 verschillende indicatorsoorten zijn in het transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen)

 

Aanvullende beheervoorschriften

 • Is er in het perceel na 22 mei activiteit van weidevogels, dan wordt het maaien uitgesteld, en wordt het beheer in overleg met de gebiedscoördinator omgezet naar kuikenveld met rust (pakket 2)
 • De beheereenheid wordt niet bemest en er wordt geen bagger opgebracht
 • Per maaibeurt kan 10% van de oppervlakte waar veel bloemrijke kruiden staan, blijven staan, waarbij roulatie van het niet gemaaide deel mogelijk is
 • (Na)beweiding is mogelijk vanaf 1 augustus tot 1 december
 • Het gewas moet kort de winter in
 • Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of ingezaaid
 • Klepelen is niet toegestaan

Pakketten

 • Ontwikkeling kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 22 mei, 2 verschillende indicatorsoorten

 

Vergoeding

 • € 592,22 per ha

 

Lijst met indicatorsoorten

 

 

 

Bewaren