Kies uw pakket

Pakket 6

Extensief beweid grasland

Een intensieve beweiding geeft een grote kans op vertrapping van nesten. Bovendien wordt het gras snel kort gegeten waardoor er minder ruimte is voor schuilmogelijkheden en er minder insecten voorkomen.

Het voordeel van extensief beweiden is dat de percelen gevarieerder, minder open en minder egaal zijn dan percelen die altijd gemaaid worden. Door het beweiden ontstaan er kleine hoogteverschillen (microreliëf) wat voor de weidevogels dit nestgelegenheid biedt. Bovendien vestigen sommige vogels zoals de scholekster en de kievit graag op korter gras om te gaan broeden.

 

Beschrijving beheereisen
• Beweiding is verplicht vanaf datum x tot datum y met minimale a en maximale veebezetting b (GVE/ha) ( zie beschreven onder pakketten)

 

Aanvullende beheervoorschriften
• Pakket a en c: Rustperiode is van 1 april tot 15 juni
• Pakket a: in geval van beweiding met alleen schapen zijn per ha maximaal toegestaan 10 schapen (voorgaand jaar of eerder geboren) met meegrazende lammeren
• Pakket b: Rustperiode is van 1 april tot 15 oktober
• Tijdens de rustperiode wordt de beheereenheid niet gemaaid, gerold, gesleept, gescheurd, gefreesd, (her)ingezaaid, doorgezaaid of bemest. In deze periode is het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen niet toegestaan.

 

Pakketten
a) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 en maximaal 1,5 GVE/ha. Bij beweiding met alleen schapen geldt een maximale veebezetting van 4,5 GVE/ha
b) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 oktober, minimaal 0,15 en maximaal 0,5 GVE/ha
c) Beweiding verplicht van 1 mei tot 15 juni, minimaal 1 GVE/ha en maximaal 3 GVE/ ha

 

Vergoeding

a) € 581,08 per ha

b) € 1947,60 per ha

c) € 398,43 per ha